loader image
  • Analiza zakonskih propisa koji reguliraju ljudska prava
  • Utvrđenje povrede ljudskih prava
  • Pomoć pri podnošenju ustavne tužbe Ustavnom sudu BIH
  • Pomoć pri podnošenju predstavke Europskom sudu za ljudska prava