loader image

Pod kojim uvjetima se prekida tijek zastare?

Procesnopravni prigovor zastare se može istaći ukoliko je protekao zakonom određeni vremenski period, te je nastupila zastara!

Kao što smo spomenuli zastarni rokovi su 1(jedna) godina, 3(tri) godine i opći zastarni rok je 5(pet) godina, kada dolazi do zastare samog subjektivnog prava ili tzv.prekluzije. 

Prekluzijom se gubi i subjektivno pravo, a ne samo zahtjev za realizaciju prava prinudnim putem, tj. pravo na tužbu ili prigovor. Na prekluzivne rokove sud pazi po službenoj dužnosti, a na rok zastare samo po prigovoru stranke.

Međutim, bitno je znati da postoje i #pravne okolnosti koje prekidaju tijek zastare. Prema Zakonu o obveznim (obligacionom) odnosima, čl.378. i 388. prekid zastare će nastupiti ukoliko:

  1. Dužnik prizna dug.

Ovdje je bitno naglasiti da je sudska praksa zauzela stav da to mora isključivo biti pismeno priznanje duga, obzirom da se priznanje može učiniti samo izričitom izjavom i mora biti dato na jasan i nedvosmislen način, prema presudi Vrhovnog suda Republike Srpske, posl.br.: 57 0 Ps 107206 18 Rev, od 14.06.2018. g. ili nekim očitim radnjama kao što su davanje otplate, plaćanje kamate, davanje osiguranja.

  1. Podizanjem tužbe

Dostavljanje tužbe nadležnom sudu. 

Ovo su samo kratki osvrti na jedan jako bitan institut kao što je #zastara, koji je često tema brojnih doktorskih disertacija. 

Na kraju dolazimo do najvažnijeg : bitno je da znate koja su Vaša #prava i u kojem momentu se trebate pozvati na njih! 

Prilikom izbora #savjetnika imajte na umu njegovu obrazovanje i stručnost, jer ćete na taj način biti najsigurniji da dajete sve od sebe da zaštite svoja prava!
LEX CONSULTING  tim je tu za Vas!