loader image

1. analiza zakonskih regulativa

2. utvrđenje povrede konkretnih zakonskih odredbi

3. provjera korporativna usklađenost društva sa zakonskim propisima

4. savjetovanje pri sastavu različitih ugovora o poslovnoj suradnji

5. pravni due diligence

6. provjera boniteta određene ugovorne strane