loader image
service image 2

Zakon o financijskom poslovanju

Gospodarsko društvo A i gospodarsko društvo B sklopili su ugovor o pružanju usluga i licenci, te dogovorili plaćanje u mjesečnim ratama u iznosu od 1,000.00 EURO. Društva su dogovorila plaćanje 36 mjesečnih rata, od kojih svaka dospijeva nakon 30 dana od izdavanja fakture.

Pitanje: Je li takav ugovor u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju? Kratak pravni osvrt.

Odgovor: Prema Zakonu o financijskom poslovanju, točnije čl.11., ugovorne strane mogu sporazumno dogovoriti vremenski period kao rok za izvršenje novčane obveze. Ukoliko rok nije ugovoren za izvršenje novčane obveze dužnik je dužan, bez poziva vjerovnika izvršiti novčanu obvezu u roku od 30 dana. Izvršenje novčane obveze može se ugovoriti tako da rok izvršenja bude do 60 dana. Rok za izvršenje novčane obveze može se u pisanom obliku i dogovoriti na duži period od gore navedenog, ali ni u kojem slučaju ne može biti duži od 360 dana.

Nadalje, sukladno članak 15. st. 3. Zakona o financijskom poslovanju ništavna je odredba ugovora između poduzetnika u kojom je ugovoren rok izvršenja novčane obveze duži od 360 dana. Gore navedeni Zakon nudi i mogućnost otplate novčanog iznosa na rate (čl.16.), međutim očigledno na maximalno 12 rata. Zbog svega ovog gore navedeni ugovor koji su sklopili gospodarsko društvo A i gospodarko društvo B bi bio ništavan, jer je period plaćanja dogovoren u 36 mjesečnih rata, što uvelike prelazi 360 dana zakonom dozvoljenih.